Bardzo wspaniałe spotkanie mieliśmy w dniu 20.01.2010 roku, które nazwaliśmy „Opłatek” uczestniczyło w nim 65 członków. A było to tak:
O godz. 15,30 odbyła się msza święta w kościele parafialnym w Kańczudze w intencji emerytów, rencistów i inwalidów z koła w Kańczudze, następnie uczestnicy udali się na spotkanie opłatkowe w budynku GOK Kańczuga. Tutaj odbyło się błogosławieństwo pomieszczenia przekazanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga Pana Jacek Sołek na potrzeby prowadzenia działalności statutowej koła.Następnie odbyło się błogosławieństwo opłatków i przygotowanych potraw, które będą spożywane przez uczestników spotkania. Po życzeniach zobaczyliśmy prezentację jasełkową przygotowaną przez młodzież gimnazjum w Kańczudze. Konsumpcja, tańce i śpiew trwały do późnych godzin wieczornych.

 • op01
 • op02
 • op03
 • op04
 • op05
 • op06
 • op07
 • op08
 • op09
 • op10
 • op11
 • op12