W dniu 7 marca 2012 roku odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet w którym uczestniczy około 70 członków naszego koła oraz zaproszeni goście;

    http://emerycikanczuga.pl/templates/exp/images/li.png); clear: both; line-height: 15.6000003814697px; background-color: rgb(255, 255, 255);">
  • Dyrektor Zespołu Szkół w Kańczudze Pani Dorota Konieczna
  • Dyrektor M-GOK w Kańczudze Pan Jan Krupiński
  • Właściciel firmy transportowej Pan Jerzy Bącal
  • Członkowie kapeli działającej przy M-GOK w Kańczudze:
      http://emerycikanczuga.pl/templates/exp/images/li.png); clear: both;">
    • Pan Wiesław Solarz
    • Pan Jan Krupiński
    • Pani Jolanta Choma.

Zarząd naszego koła złożył na ręce Pani Dorota Krupińska podziękowania dla młodzieży szkolnej za aktywny udział w pomocy żywnościowej dla członków naszego koła.

Młodzież Zespołu Szkół w Kańczudze przedstawiła ciekawy program z okazji Dnia Kobiet.

Kwiaty z laurką oraz życzenia z okazji Dnia Kobiet dla wszystkich pań przekazał z-ca przewodniczącego zarządu koła Pan Jan Świątoniowski. Sprawozdania z działalności za rok 2011 koła złożył Pan J. Świątoniowski a z działalności komisji socjalnej złożyła Pani Danuta Czepiel .

Spotkanie odbyło się przy suto zastawionym stole. Posiłki zostały przygotowane przez naszych członków pod kierownictwem Pani Krystyna Hanus.

  • dzk1
  • dzk2
  • dzk3
  • dzk4
  • dzk5
  • dzk6
  • dzk7