W dniu 7 marca 2012 roku odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet w którym uczestniczy około 70 członków naszego koła oraz zaproszeni goście;

  http://emerycikanczuga.pl/templates/exp/images/li.png); clear: both; line-height: 15.6000003814697px; background-color: rgb(255, 255, 255);">
 • Dyrektor Zespołu Szkół w Kańczudze Pani Dorota Konieczna
 • Dyrektor M-GOK w Kańczudze Pan Jan Krupiński
 • Właściciel firmy transportowej Pan Jerzy Bącal
 • Członkowie kapeli działającej przy M-GOK w Kańczudze:
   http://emerycikanczuga.pl/templates/exp/images/li.png); clear: both;">
  • Pan Wiesław Solarz
  • Pan Jan Krupiński
  • Pani Jolanta Choma.

Zarząd naszego koła złożył na ręce Pani Dorota Krupińska podziękowania dla młodzieży szkolnej za aktywny udział w pomocy żywnościowej dla członków naszego koła.

Młodzież Zespołu Szkół w Kańczudze przedstawiła ciekawy program z okazji Dnia Kobiet.

Kwiaty z laurką oraz życzenia z okazji Dnia Kobiet dla wszystkich pań przekazał z-ca przewodniczącego zarządu koła Pan Jan Świątoniowski. Sprawozdania z działalności za rok 2011 koła złożył Pan J. Świątoniowski a z działalności komisji socjalnej złożyła Pani Danuta Czepiel .

Spotkanie odbyło się przy suto zastawionym stole. Posiłki zostały przygotowane przez naszych członków pod kierownictwem Pani Krystyna Hanus.

 • dzk1
 • dzk2
 • dzk3
 • dzk4
 • dzk5
 • dzk6
 • dzk7