W okresie od 18 lutego do połowy maja grupa 12 członków naszego oddziału rejonowego uczestniczyła w kursie obsługi komputera prowadzonym przez dyrektora Szkoły Podstawowej w Kańczudze Panią Teresę Łuczyk.  Jego celem było opanowanie podstawowych umiejętności obsługi komputera. To zadanie też zostało w całości sfinansowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga. Dziękujemy bardzo Panu Burmistrzowi za okazaną pomoc.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7