W okresie zimowym grupa ponad 40 osób korzystała z bezpłatnych zajęć fitness, które odbywały się w sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Kańczudze. Zajęcia były prowadzone przez nauczycielkę szkoły podstawowej w Kańczudze Panią Agnieszkę Korman. Zajęcia zostały zakończone rozdaniem świadectw ukończenia w dniu 1 kwietnie 2014 roku. Zajęcia te były w całości finansowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga. Dziękujemy Panu Burmistrzowi za okazaną pomoc.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6