Dnia 15 maja 2014 roku odbyła się uroczystość z okazji „Dnia Inwalidy” połączona ze spotkaniem towarzyskim. Uczestniczyli w niej członkowie Oddziału Rejonowego PZERiI w Kańczudze oraz  zaproszeni goście w osobach; Podsekretarz Stanu Ministerstwa Pracy Płacy i Polityki Społecznej pani Małgorzata Marciniak, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego pan Lucjan Kuźniar, Starosta Przeworski pan Zbigniew Kiszka, Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga pan Jacek Sołek, Przewodniczący Rady Miast Kańczuga pan Emil Drąg, Przewodniczący Okręgu PZERiI w Rzeszowie pan Alfred Maczuga, Dyrektor PCPR w Przeworsku pani Ewa Rybczak, Dyrektor Ośrodka Kultury w Kańczudze pan Jan Krupiński, Dyrektor Biblioteki w Kańczudze pani Anna Bachnacka, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kańczudze pani Teresa Łuczyk. Po wystąpieniu Przewodniczącego Oddziału Rejonowego w Kańczudze pana Jana Świątoniowskiego nastąpiła uroczysta dekoracja sztandaru PZERiI w Kańczudze Dużą Złotą Odznaką Honorową PZERiI oraz wręczono Dużą Złotą Odznakę Honorową PZERiI pani Teresie Łuczyk i Małą Złotą Odznakę Honorową PZERiI członkom związku Agnieszce Bęben, Janinie Fudali, Stanisławie Sowa, Edwardowi Ziętek. Po zabraniu głosu przez gości wystąpił nasz zespół „Ala Babki – Ala Dziadki” z przygotowanym na tą okoliczność programem artystycznym. Śpiewane piosenki i recytacje tekstów satyrycznych umilały czas uczestnikom spotkania. Po wykwintnym poczęstunku było wspólne śpiewanie i wspaniała zabawa taneczna.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10