Dnia 26 listopada 2014r. odbyła się uroczystość z okazji Dnia Seniora. Wśród zaproszonych byli wicemarszałek woj. podkarpackiego Pan L. Kuźniar, burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga Pan Jacek Sołek. W uroczystości tej brali udział licznie zgromadzeni członkowie związku. Po wystąpieniach prezesa związku, wicemarszałka i burmistrza program artystyczny zaprezentował zespół związkowy "Ala Babki, Ala Dziadki". Później nastąpiła część konsumpcyjna i zabawa taneczna, w trakcie której wystąpiły osoby indywidualne z monologiem i piosenkami biesiadnymi. Do tańca przygrywał zespół muzyczny z GOK-u. Podczas spotkania czlonkowie grupy nieformalnej "ruch to zdrowie" zlozyli gratulacje i wreczyli uczestnikom programu "program aktywnosci ruchowej i aktywnosci spolecznej osob w wieku 50+" listy gratulacyjne.