22 października 2015r.

W dniu 22.10.2015 roku członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziału Rejonowego w Kańczudze świętowali „Dzień Seniora”. Spotkanie rozpoczęliśmy od wprowadzenia sztandaru Oddziału Rejonowego PZERiI w Kańczudze i odśpiewaniu Hymnu Państwowego. W naszym spotkaniu uczestniczyło kilku członków Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Byłych Więźniów Politycznych Koła w Kańczudze. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organów administracji samorządowej szczebla wojewódzkiego, powiatowego oraz miasta i gminy z Burmistrzem panem Jackiem Sołek, Przewodniczącym Rady Miasta panem Dariuszem Dudek oraz Przewodniczącym Okręgu PZERiI w Rzeszowie panem Alfredem Maczugą. Przewodniczący Oddziału Rejonowego PZERiI w Kańczudze pan Jan Świątoniowski przedstawił działania związku w tym roku. 

Zorganizowano następujące imprezy integracyjne:

 • opłatek,
 • zapusty,
 • Dzień Kobiet,
 • Dzień Inwalidy,
 • dwukrotnie Grill,
 • wycieczka siedmiodniowa na Mazury i Trójmiasto,
 • dwie wycieczki jednodniowe:
  • Arłamów-Przemyśl-Bolestraszyce,
  • Sandomierz-Opatów-Krzyżtopór-Baranów Sandomierski,
 • oraz zajęcia usprawniające na sali gimnastycznej w okresie styczeń-maj i zajęcia z nordic walking w okresie wiosenno-jesiennym. 

W ramach związku działają bardzo aktywnie dwa zespoły, a to:

 • zespół kulinarny, który przygotowuje spotkania od strony gastronomicznej wykonując wszystkie potrawy samodzielnie 
 • zespół kabaretowo-wokalny Ala Babki Ala Dziadki, który przygotowuje na każde spotkanie odpowiedni program artystyczny.

Zespół występował też podczas; I Kongresu Stowarzyszeń na Uniwersytecie Rzeszowskim, dożynek w Niżatycach i Rączynie, przeglądu zespołów biesiadnych wTryńczy zdobywając II miejsce, Stalowowolskich Dniach Seniora zdobywając IV miejsce, Dni Kańczugi. 

Decyzją Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Złotą Odznaką Honorową za szczególne zasługi dla Związku zostały wyróżnieni następujący członkowie:

 • Joanna Najsarek
 • Maria Jarosz
 • Chmura Zofia
 • Bronisław Czepiel

Odznaki wręczył Przewodniczący Okręgu PZERiI w Rzeszowie pan Alfred Maczuga. 

Zarząd Główny Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych - Kombatanckim Krzyżem Zwycięstwa – wyróżnił:

 • Szewerniak Danuta
 • Zygmunt Jan
 • Wrona Józef

Odznaczenia wręczył Burmistrz Miasta Kańczuga pan Jacek Sołek. Decyzją Prezydium Zarządu Oddziału Rejonowego PZERiI w Kańczudze dla naszych najstarszych seniorów:

 • Hejnosz Leon
 • Światlak Józef
 • Stęchła Zofia
 • Leniar Maria
 • Chomik Zofia
 • Romanik Stanisław
 • Markiewicz Stanisław
 • Sowa Antoni
 • Pakla Julia
 • Pakla Eugieniusz
 • Chmura Janina
 • Bochnak Stanisława

tradycyjnie przygotowaliśmy słodkie upominki oraz kwiaty, które wręczyli członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Rejonowego.

Głos zabierali przedstawiciele osób wyróżnionych, pan Zygmunt Jan oraz pani Joanna Najsarek oraz zaproszeni goście:

 • Burmistrz Kańczugi pan Jacek Sołek
 • dyrektor PCPR w Przeworsku pani Ewa Rybczak
 • przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie pan Paweł Tworek
 • przewodniczący okręgu PZERiI w Rzeszowie pan Alfred Maczuga

którzy złożyli serdeczne życzenia dla wszystkich seniorów dalszej aktywności społecznej, zdrowia przekazując piękne bukiety kwiatów. Następnie wyprowadzono sztandar związku.

W części artystycznej wystąpił nasz zespół Ala Babki Ala Dziadki z godzinnym programem artystycznym przygotowanym na tą okazję. Ze swoim programem wystąpił zespół śpiewaczy „Krzeczowiczanki”. Oba zespoły za swoje występy zostały nagrodzone głośnymi brawami. Do tańca jak zwykle przygrywała kapela kańczucka.

 

 • dzienseniora1
 • dzienseniora10
 • dzienseniora11
 • dzienseniora12
 • dzienseniora13
 • dzienseniora2
 • dzienseniora3
 • dzienseniora4
 • dzienseniora5
 • dzienseniora6
 • dzienseniora7
 • dzienseniora8
 • dzienseniora9